Medgyes

Medgyes

Medgyes a Szászföld egyik legjelentősebb és legérdekesebb városa. A település vonzáskörzetében található számtalan szász erődtemplom, a híres Nagy-Küküllő menti borvidék, szinte egyenrangúvá teszik a többi szász várossal.

A szászok lakta területeken mindenhol gyors és látványos fejlődés volt tapasztalható a középkorban, így történt ez Medgyes esetében is, ahol a XIV. századtól lendületes városiasodás vette kezdetét. A település a szász székek egyik központja lett, a XV. század közepén már városi kiváltságokat kapott, 1502-től pedig a szász káptalanok tartoztak alá.

A város több fontos történelmi esemény színhelye volt. 1545-ben a szászok Medgyesen mondták ki a lutheránus hitvalláshoz történő csatlakozásukat, 1605-ben pedig itt választották a rendek Erdély fejedelmévé Bocskai Istvánt.

Medgyes közel 800 éven át igazi szász érzületű város volt, nemzeti hősük, Stefan Ludwig Roth császári biztos, a magyar szabadságharccal szembeni ellenállásával vívta ki az utókor tiszteletét. 1919-ben a Szász Nemzeti Tanács Medgyesen mondta ki hivatalosan a Szászföld elszakadását Magyarországtól és jelentette be csatlakozását Romániához. Nem utolsó sorban pedig a város gimnáziumában tanított az űrrepülés egyik úttörője, Hermann Oberth (1894-1989).

Medgyes látnivalók

A falakkal körülvett történelmi városmag nem nagy terület. A falrendszer eredetileg 1490 és 1534 között épült, még Mátyás király rendeletére. 1736-ban még három nagy kapuja, négy kis kapuja és tizenkilenc toronybástyája volt a falrendszernek. Hat különböző stílusú torony élte túl az idők viharát és csodálható meg ma is, közülük a két kaputorony (a Forkesch utcai kapu, és a Kő utcai kapu) a leglátványosabb.

A történelmi belváros igazi gyöngyszeme a fallal és tornyokkal körülépített kastély, ezen belül található a régi városháza, az iskola, a paplak, és a XV. századból származó, Szent Margit nevét viselő gótikus stílusú evangélikus erődtemplom. A csarnoktemplom legnagyobb ékessége a bécsi mesterek által alkotott 1480-ból származó szárnyasoltár, ezen kívül kitűnő állapotban fennmaradt freskók és antik szőnyegek emelik a templom pompáját.

Medgyes egyéb látnivalói közé tartoznak a Schuller-ház, a reneszánsz Rosenauer-ház, a barokk Schuster-ház, a volt piarista iskola, a Kötélgyártó-torony, Stefan Ludwig Roth szülőháza, a Mária-torony, a káplánok háza, a fedett lépcső, a régi Városháza, a Hann-ház, a Steingasserturm (XVI. századi kaputorony), a ferencrendi templom és kolostor, a Késesek-bástyája, a Bognár-torony, a volt görögkatolikus templom, a Szűcs-bástya, a volt huszárlaktanya, a Kovács-torony és a Fegyvermúzeum.

A templomokon és bástyákon kívül természetesen még jó néhány épület, utca (például a Dózsa utca) is árasztja magából az ódon korok hangulatát, az eredeti városképet azonban csak maketten lehetett rekonstruálni, amelyet az egykori kolostorból kialakított múzeumban tekinthet meg az érdeklődő.