Makó Püspöki nyaraló

Makó Püspöki nyaraló

A püspöki nyaralót és kápolnát Kőszeghy László püspök építtette 1826-ban. A klasszicista épület a 18.század végi, régi püspöki lak mellett épült fel. Tervezőjeként Giba Antalt említik, aki a 19. század elején a csanádi püspökség makói uradalmának földmérője volt, ő tervezte a megyei törvényszék épületét is.

A kápolnát 1826-ban Nagyboldogasszony tiszteletére szentelték fel. 1891-ben felújították az épületet. 1935-ig változatlan funkcióban volt. Ezután fiú-nevelőintézet kapott helyet benne, majd szervita szerzeteseket telepítettek ide.

1943-44-ben kibővítették a kápolnát és számos új egyházfelszerelési tárggyal modern templombelsőt alakítottak ki (színes üvegablakok (Barth Ferenc), márványoltár, Pieta szobor, Via Matris stációk (Krasznai László). 1950-ben feloszlatták a rendet, ekkor a kápolna a makói-belvárosi plébánia fennhatósága alá került. 1968-ban liturgikus terét újjá alakították.

A rezidenciához tartozó díszkertet Dessewffy Sándor (1834-1907) püspök építtette, ekkor halastó, víztorony, filagória került ide. 1924 óta nyilvános park. A klasszicista püspöki lak és kápolna részletes leírását olvashatjuk Szirbik Miklós tollából, aki a rezidenciában “ékesen kifestett” szobákról számol be.

Elérhetőség:

Püspöki nyaraló

Makó, Csanád vezér tér 12.