Lourdes Lourdes, ez a Pireneusok lábánál fekvő francia kisváros a világ legnagyobb Mária-búcsújáró helye. Különös történet kapcsolódik a korábban kastély-erődítményeiről híres városkához: egy kislánynak megjelent Szűz Mária. A 15 000 lélekszámú városkát évről évre emberek milliói keresik fel az örök reménység jegyében, s Lourdes ma már felkészülten várja a sok látogatót.

Lourdes

Lourdes, ez a Pireneusok lábánál fekvő francia kisváros a világ legnagyobb Mária-búcsújáró helye. Különös történet kapcsolódik a korábban kastély-erődítményeiről híres városkához: egy kislánynak megjelent Szűz Mária. A 15 000 lélekszámú városkát évről évre emberek milliói keresik fel az örök reménység jegyében, s Lourdes ma már felkészülten várja a sok látogatót.

Bernadette Soubirous egy rendkívül szegény család legidősebb gyermekeként látta meg a napvilágot. Gyermekkorában sokféle betegség gyötörte, mígnem egy nap élete gyökeresen megváltozott, tizennégy éves korában – életében először – megjelent előtte a Szűzanya. Beszámolóját kezdetben rokonsága és az egyház is kétkedéssel fogadta, majd később több procedúra után, végül elismerték az események valódiságát. Életében összesen 18 alkalommal jelent meg számára a Szűzanya, melynek hatására úgy döntött, hogy egész életét az egyház szolgálatába állítja, s kolostorba vonult apácának.

Lourdes

Mit látott Bernadette?

1858-ban a Gave folyócska melletti barlangnál egy sugárzó, szemet kápráztató, fehérbe öltözött női alakot pillantott meg. A nő egy szót sem szólt hozzá, csak állt, rámosolygott, majd eltűnt.  Ezt követően a jelenés 3 nap múlva megismétlődött, illetve később még további 16 alkalommal. A harmadik jelenés alkalmával a nőalak megtörte a csendet, és megszólította a kislányt, majd megmutatta neki a barlang bejáratánál lévő forrást. A következő alkalommal arra kérte a lányt, menjen el a falu papjához és kérje meg, hogy építsen templomot a forrás mellé, illetve tegye azt zarándokhellyé.

Természetesen Bernadette korában a kislány története senki számára nem volt hihető. A lány azonban a folyamatos és egyre szigorúbb kihallgatások ellenére is ragaszkodott igazához. Ez azonban még mindig nem győzte meg az egyházat, mely csak akkor kezdett hitelt adni a csodás történetnek, amikor több, megmagyarázhatatlan, csodába illő gyógyulást tapasztaltak a forrás mellett. Ezeknek a történeteknek óriási híre ment a környező falvakban, s ez az első lépés volt Lourdes későbbi zarándokhellyé válásában. A kegyhely a mai napig a legnagyobb Mária búcsú-járóhely, forrása tudományos alapon megmagyarázhatatlan módon számtalan embert gyógyított már ki különböző betegségekből.

30 éve változatlanul

Bernadett holtteste három évtizeden át nyugodott a neversi kolostor temetőjében, amikor az egyház úgy döntött, boldoggá avatják őt. Két orvos jelenlétében a legnagyobb óvatossággal felnyitották sírját, s a látvány, amely ekkor fogadta őket, óriási meglepetést okozott. Bernadett teste ugyanis tökéletesen ép maradt, mintha nem is 30 évet töltött volna a koporsóban. Különféle vizsgálatok kezdődtek a rejtély megfejtésére, de magyarázatot nem találtak, így végül testét átöltöztették, majd cinkkoporsóba zárták. Ez idő tájt sok támadás érte az egyházat, miszerint ők balzsamoztatták be a testet egy újabb csoda igazolására. Bernadette múmiája a mai napig megtekinthető a Saint-Gilgard kolostor templomában.

A lourdes-i jelenések hatása napjainkig él, Lourdes és csodás forrása egész évben látogatható.