Baktalórántháza, Dégenfeld-kastély

Baktalórántháza, Dégenfeld-kastély

Az egyemeletes, klasszicista stílusú kastélyt 1840-1850 körül építtette gróf Dégenfeld Imre. A baktai kastélyt illetve kúriát már egy 1658-as öröklevélben említi a kastélyban kelt végrendeletében Barkóczy László, aki a birtokot Pécsy Annának és fiának, Lászlónak hagyta örökül. Ettől az időtől kezdve több ízben felbukkan a baktai kastély neve az oklevelekben. Bizonytalan a 19. századi épület és a megelőző kastélyépület kapcsolata.

A klasszicista kastély főhomlokzata 5+1+5 kiosztású. Középtengelyben álló kapuját íves oromzat koronázza. A főhomlokzat két szélén kéttengelyes sarokrizalitok állnak, homlokzatukon kettős, egyenes záradékú, szemöldökpárkányukkal összekapcsolt ablakok nyílnak.

Az épületet kontyolt nyeregtető fedi. Az épületbelső kéttraktusos, középfolyosós elrendezésű. Földszinti folyosója és a szobák boltozottak. Keleti oldalához újabb toldalékszárny kapcsolódik. Az épületben a háború után tüdőszanatórium kapott helyet.

Elérhetőség:

Baktalórántháza, Dégenfeld-kastély

Baktalórántháza, Köztársaság tér 13.