Vassurány, Schilson-kastély

Vassurány Schilson-kastély

A kastélyt Schilson János Mihály báró, a győri püspök jószágkormányzója emeltette az udvari kapu kőtokján lévő évszám alapján 1723-ban.

Az egyemeletes épület U alaprajzú, homlokzatai a földszinten sávozott kialakításúak, az emeleten tagolt fejezetű és lábazatú lizénákkal. Főhomlokzatán a középrizalit manzárdtetővel kiemelt, ablakai függönyívesek. Csigás konzolként kialakított zárókövű, gazdagon tagozott, félköríves kapuja előtt két oszlopon nyugvó erkély magaslik.

Udvari homlokzatát középrizalit tagolja, félköríves kapuja felett törtíves szemöldökű, tükrös kötényű ablakokkal. A földszinti helyiségek boltozottak, középpontban a szintén boltozott, négyoszlopos sala terrenával. A szárnyak helyiségsora előtt folyosó húzódik.

Az emeletre balluszteres mellvédű kőlépcső vezet. Az épületben néhány barokk kő ajtótok és ajtólap is található. Kertje védett. A viszonylag korai létrejötte ellenére kiforrott megjelenésű épület arányos tömegelrendezésének, igényes homlokzatkialakításának köszönhetően tartozik bele számottevő műemléki értéket hordozó kastélyaink körébe. Az összképet a belső kialakítás megmaradt elemei tovább gazdagítják.