Théba

Théba

Théba ókori neve Uaszet volt. A Középbirodalom előtt Felső-Egyiptom egy nomosz volt, Théba pedig a fővárosa. Nomosz alatt a különböző kerületeket értették, melyek önállóak voltak gazdaságilag és közigazgatásilag egyaránt. Ez a közigazgatási rend az Óbirodalomra és a Középbirodalom első felére volt jellemző. Később, a Középbirodalom közepe táján Egyiptom fővárosa lett Théba, és ez az állapot az Újbirodalom ideje alatt is fennmaradt, annak ellenére, hogy akkor már a központi szerepet Memphis töltötte be.

Théba Egyiptom

Az ókori Egyiptom közel félezer éve telt a Középbirodalom időszakában, közvetlenül az első átmeneti kor után. Ekkor a XI-XIV. dinasztia fáraói irányították az országot. Rögtön az elején, a XI. dinasztia első fáraója, I. Mentuhotep újraegyesítette Alsó és Felső-Egyiptomot, és megtette Thébát fővárosnak. Ezzel a lépésével létrehozta a Középbirodalmat, mely hozzávetőlegesen i.e. 2160 és 1633 közötti időszakra tehető.

Ókori Théba

Az Újbirodalom idején a vallásban bekövetkező változások a városon is nyomokat hagytak, melyeket ma is láthatunk. A főisten Amon lett, tiszteletére nagyon sok templom épült, többek között a karnaki templom is. Valószínűleg még a város neve is Karnak nevéből származik, ezzel kapcsolatban azonban a történészek között nincs egyetértés. Az teljesen biztos, hogy a Thébai nevű görög várossal csak „névrokonság” köti össze Thébát, valójában nincs semmi közük egymáshoz.

Théba romjai

A város ma Egyiptom Quena tartományában van Luxorban. 1979 óta a Világörökség része, és az Unesco listáján Théba és a thébai nekropolisz néven található. Mi is pontosan a világörökség? Olyan helyszínek, melyek bármilyen szempontból tekintve egyedi értékeket hordoznak magukban. A világörökség listáján azok a helyek találhatóak, melyet a Világörökségi Bizottság jóváhagyott. A Világörökségi Program lehetővé teszi számunkra, hogy megőrizzük természeti és kulturális örökségünket.

Théba Théba ókori neve Uaszet volt. A Középbirodalom előtt Felső-Egyiptom egy nomosz volt, Théba pedig a fővárosa. Nomosz alatt a különböző kerületeket értették, melyek önállóak voltak gazdaságilag és közigazgatásilag egyaránt. Ez a közigazgatási rend az Óbirodalomra és a Középbirodalom első felére volt jellemző. Később, a Középbirodalom közepe táján Egyiptom fővárosa lett Théba, és ez az állapot az Újbirodalom ideje alatt is fennmaradt, annak ellenére, hogy akkor már a központi szerepet Memphis töltötte be.

A Világörökségi program mára már 180 országban fut egy egyezmény alatt, melyet 1972-ben alapítottak. Az egyezmény aláírása arra kötelezi az adott államot, hogy saját területén lévő helyszíneket megóvja a későbbi generációk számára, továbbá minden eszközzel hozzájárul a többi helyszín védelméhez. Az ókori egyiptomi kultúra nagyon sok mindent hagyott hátra számunkra, kötelességünk megőrizni és óvni, hogy az utánunk következő nemzedék is láthassa ezeket a csodálatos ereklyéket és építményeket.