tatai vár

Tata

A város kitűnő természeti adottságokkal rendelkezik, dombvidék és a síkvidék határán fekszik, a Dunántúli-középhegység és a Kisalföld találkozásánál, a Gerecse- és a Vértes-hegységet elválasztó Tatai-árok kapujában. Felszíni vizekkel gazdagon tarkított terület. Tata közigazgatási területe két vízgyűjtő területet foglal magában, az Által-éri vízrendszer Tatán végigfolyó mély fekvésű területei, a másik a Naszály-Grébicsi vízfolyás mélyvonala mentén húzódó vízi élőhelyek területe.

Országos és helyi jelentőségű természeti értékekkel egyaránt rendelkezik. A várost a „vizek városaként” is jellemzik, bár meleg vízi forrásai a közeli bányamunkálatok miatt időlegesen elapadtak, de a vizek 2001 óta fokozatosan kezdenek visszatérni. Tavai jó állapotban megmaradtak, két legjelentősebb tava az Öreg-tó és a Cseke-tó.

A kastély szomszédságában található Öreg-tó Magyarország legrégebbi – kb. 700 éves – mesterséges halastava, tájtörténeti örökségként is országos jelentőségű. A tó mérete 220 ha, nemzetközi jelentőségű madárgyülekező hely, területe a Ramsari Egyezmény, NATURA 2000 által is védett.

Szintén európai jelentőségű az Esterházyak által a 18. század utolsó harmadában kiépített Angolpark. Az Angolpark közepén elterülő Cseke-tó különösen a horgászok körében kedvelt.

A Kálvária-domb egykori mészkőbányája országos jelentőségű geológiai értéket képvisel, jelenleg természetvédelmi területként működik. Említést érdemel még a mintegy 31 hektáron eltertülő1953-ban telepített agostyáni arborétum, fő látnivalói a luc-, páfrány- és selyemfenyők.

Tata és környéke idegenforgalmi szempontból kiemelt országos célpontnak számít. A város Magyarország műemlékekben leggazdagabb városai között foglal helyet, összesen 71 országos védettséget élvező emléke és 277 helyi védettség alatt álló épülete van.

Emellett Tata kiemelkedő természeti értékekkel is rendelkezik, másik elnevezése innen származik: a „vizek városa”. Felszíni vizekkel gazdagon átszőtt terület: az Által-ér keresztül folyik a városon, valamint több mesterséges tó is található a városban. Legjelentősebb tava a város közepén elhelyezkedő Öreg-tó, mely kiemelt védettségű terület. Angolpark közepén elhelyezkedő Cseke-tó is jelentős látogatottságú. A közeli bányamunkálatok miatt a melegvizű forrásai ugyan elapadtak egy időre, de 2001-ben ismét megjelentek.

Tata másik gyakran használt elnevezése a „barokk város”, mely az Esterházy család 1727-es birtokvásárlása után meginduló folyamatokhoz köthető. Az Esterházy-család hívására a városba költöző barokk építésznek, Fellner Jakabnak nagy szerepe volt a város barokk arculatának megformálásában. A nevéhez fűződik a Piarista rendház, az új plébániatemplom, az Esterházy-kastélyegyüttes, a Kálváriadomb kápolnája, a Kapucinus-templom, a Kristály szálló épülete, az uradalmi pezsgőgyár épülete, több malom (Miklós-, Nepomuki-, József-malom), a vágóhíd, valamint számos lakóház építése.

Tata város legfontosabb látnivalói

A tatai vár

Az Öreg-tó partján áll Tata nevezetessége, az Öregvár. A vizesárokkal körülvett várkastélyt XIII. századi eredetű. A XIV-XV. században előbb gótikus, majd reneszánsz stílusban bővítették és átalakították. A vár 1397-től királyi birtokká vált. Luxemburgi Zsigmond (1387-1437) és Hunyadi Mátyás (1458-1490) királyok idején élte fénykorát, mint nyári királyi kastély. Mátyás idején a reneszánsz palotát az ország legszebb épületei közé sorolták. A török hódoltság alatt, a XVI. századtól megpróbálták a végvárrendszerbe illeszteni, 1568 után kiépült az olasz bástyás vár. Igazi erődítménnyé azonban így sem vált, s többször cserélt gazdát a harcok során. Mai formáját a XIX. században nyerte el. Uralkodó stílusa a romantika. 1954–től múzeumként üzemel, jelenleg a Kuny Domokos Megyei Múzeumnak ad otthont.

Esterházy-kastély

A kastély egy emeletes, két saroktornyos, 14 tengelyes copf épület, amely Fellner Jakab tervei szerint 1765 után épült, mikor Esterházy Miklós megbízásából a vár lebontásával annak helyére tervezett nagyszabású elgondolás anyagiak hiányában meghiúsult. Elkészülte 1777 körüli időre tehető. Kisebb beavatkozásokkal a XIX. század folyamán csekély mértékben módosult. A kastélyegyüttes a várral, a tóval, valamint a mai Angolparkkal együtt voltaképp egy tájképi együttest alkot, amelyben megjelennek az uradalom gazdasági épületei (vágóhíd, malmok, sörfőző/cukorgyár, lóistállók, stb.) és külső-belső útvonalai is.

Angolpark

A város kiemelkedő értéke az Esterházyak által a 19. század folyamán kiépített, hatalmas kiterjedésű és egykor az egész várost átszövő történeti parkrendszer, amely mind a magyar, mind a közép-európai kertművészet történetében egyedülálló értéket képviselt. Ennek az egykori parkrendszernek ma a történeti kertként műemlékké nyilvánított Angolkert a legépebben megmaradt része. Az Angolpark kellékeit különböző romantikus elemek (pl.: műromok, török mecset, barlangok, stb.) alkotják. Az Angolpark közepén terül el a Cseke-tó, mely a horgászok kedvelt célpontja. A parkban alakították ki a 20. század elején az élsportolók által használt tatai edzőtábort.

Öreg-tó

A Tatai Öreg-tó Magyarország legrégebbi – kb. 700 éves – mesterséges halastava, tájtörténeti örökségként is országos jelentőségű. A tó mérete 220 ha, nemzetközi jelentőségű madárgyülekező hely, területe a Ramsari Egyezmény, NATURA 2000 által is védett, különösen a vonuló vízimadarak útvonalainak, pihenőhelyeinek védelmére vonatkozik. A tó vízminőségének romlása következtében a tóban való fürdést és vizisportok űzését a 80-as években betiltották.

Piarista rendház

A piaristák rendháza 1767-1770 között épült barokk stílusban, Fellner Jakab tervei szerint. Az épületben ma kollégium működik.

Római katolikus templom

A Kossuth téren található kéttornyú, copfstílusú római katolikus templom. Franz Anton Pilgram és Fellner Jakab tervei szerint épült 1751-1787 között. A sekrestye értékes rokokó berendezése a majki kamalduli remeteségből került ide. A templom kriptájában temették el  Fellner Jakabot.

Zsinagóga

Tata egykori virágzó zsidó közösségének emlékét őrzi az Esterházy kastély mellett álló romantikus stílusú zsinagóga. A zsinagóga pontos építési idejét nem ismerjük, mai formáját 1861-ben nyerte el Wechselman Ignác tervei alapján. Az épület ma múzeumként funkcionál, kiállításán az archaikus, görög, római illetve hellenisztikus korszak kiemelkedő alkotásainak méretarányos szobormásolatait lehet megtekinteni.

Kapucinus templom

A város kapucinus temploma az 1740-es években épült. A templom építésében Fellner Jakab is részt vett. Az épületnek nincs harangtornya, ezért épült a Harangláb (amely óratorony is egyben) az Országgyűlés téren.

Kristály-szálló

A Kristály Szálló egyemeletes, eklektikus épülete a korábbi Szarka fogadóra épült, 1766-69 között, Fellner Jakab tervei szerint. A szállodában a reformkor több személyisége is megszállt, többek között Kazinczy, Vörösmarty, Bajza, és Perczel Mór.

Egykori vízimalmok

A város barokk korból megmaradt sajátos ipartörténeti műemlékei, az Öreg-tó partján, illetve a közeli pataknál épült egykori vízimalmok. 1727-ben már 7 vízimalom működött. Ilyen a Fellner Jakab által tervezett, 18. századi barokk stílusban épült Pötörke-malom, vagy a szintén barokk stílusú Cifra-malom. A Nepomuki-malomban a Német Nemzetiségi Múzeum működik, mely a magyarországi németek történetét és kultúráját mutatja be. Az országban az egyetlen német nemzetiségi múzeum, jelentős számú német látogatót vonz. A malomépületek többsége ma már idegenforgalmi, rekreációs funkcióval működik (étterem, szálláshely, múzeum, stb.).

Kálvária-kápolna

A Kálvária-kápolna Fellner Jakab tervei alapján épült 1755-ben egy korábbi templom köveinek felhasználásával. A Kálvária-domb egyben természetvédelmi terület is. Itt alakították ki a szabadtéri Geológiai Múzeumot.

Múzeumok, kiállítások

  • Kuny Domokos Megyei Múzeum, Tatai Vár
  • Görög Római Szobormásolatok Múzeuma, Zsinagóga
  • Német Nemzetiségi Múzeum, Nepomuki- malom
  • Szabadtéri Geológiai Múzeum, Kálvária-domb

Tatai fontosabb rendezvényei

 

  • Tatai Sokadalom: Az Angolparkban június közepén évente megrendezendő két napos népművészeti bemutató és kirakodóvásár.
  • Víz, Zene, Virág Fesztivál: A város legjelentősebb rendezvénye évente június utolsó hétvégéjén kerül megrendezésre. A fesztivál keretében vitorlás és regatta versenyek és vízi programok zajlanak az Öreg-tavon, emellett különféle zenei programok, virágkiállítások színesítik az eseményt.
  • Barokk Fesztivál: Az évente augusztusban rendezendő Barokk Fesztivál  helyszíneit Tata legszebb barokk műemléképületei adják (Kapucinus templom, Nagytemplom, Esterházy-kastély, stb.). A különböző zenei, művészeti, irodalmi programokat egy barokk lakoma zárja.
  • Öreg-tavi Nagy Halászat: Az Öreg-tavi Nagy Halászat egynapos programja októbereként kerül megrendezésre. A program középpontjában a gasztronómia áll, mellette egész napos zenei programok vannak.
  • Tatai Vadlúd Sokadalom: A program novemberben kerül megrendezésre, madármegfigyelésekkel, konferenciákkal, és egyéb versenyekkel.
  • Tó-futások: Tatán nagy hagyománya van a Tó-futások rendezvényeinek. Évente három alkalommal kerülnek megrendezésre: május, szeptember és Szilveszter alkalmával.