Szársomlyó

Szársomlyó Természetvédelmi Terület

Magyarország legdélibb hegységének (Villányi-hg.) legmagasabbra emelkedő része. Szubmediterrán klímahatások teszik lehetővé a különleges növény és állatvilág fennmaradását. A területet több növénytársulás teszi változatossá (lejtősztyepp, karsztbokorerdő). Geológiai érték a felszínre kibukkanó mészkőn kialakult karrmező.

A Szársomlyó Természetvédelmi Terület fokozottan védett. A Villányi-hegység legmagasabb tömbjének déli oldala 1944 óta természetvédelmi oltalom alatt áll, mint a magyar kikerics egyetlen hazai élőhelye. Egyedülálló növény és állatvilága, valamint földtani értékei miatt 1991-ben a védett természeti terület határait északi irányban is kibővítették.

Mára a bányaműveléssel érintett rész kivételével a Szársomlyó teljes területe természetvédelmi oltalmat élvez. Erőteljes kiemelkedése sajátos és igen eltérő mikroklimatikus viszonyokat hoz létre a déli és északi oldalon, szubmediterrán klímaterületein botanikai ritkaságok élnek.

A hegyen 75 védett növényfajt találtak, közülük 7 faj kizárólag itt fordul elő hazánkban. A ritka és értékes fajoknak otthont adó élőhelyek megőrzése illetve azok bemutatása érdekében a hegy csak szakvezetéssel látogatható!

Nagyharsányi Szoborpark

Szabadtéri szoborpark: a Szársomlyó hegy keleti oldalán, egy művelés alól kivont kőbányában található, ahol 1967 óta alkotnak szobrászművészek helyi köveket használva fel. A szoborparkban több mint 120 köztéri méretű kőszobor található meg.

Nagyharsanyi szoborpark