Fáj, Fáy-Kastély

Fáj, Fáy-Kastély

A domboldalon álló barokk kastélyt egy korábbi nemesi kúria helyén a 18. század közepe táján építették. Ekkor látták el az épületet tornáccal illetve a keleti homlokzat elé kiugró rizalittal. A főépületre merőlegesen épült két másik, egymással párhuzamos épület, közülük ma már csak a templom felé eső magtár áll. Az 1784-1800 között folyó bővítésekkel L-alakúra változott a kastély.

A kastély virágkorában, a klasszicizmus időszakában további átalakítások történtek. A kastély dísztermét zenei előadások rendezése miatt 1800 körül kibővítették, majd feltehetően az 1830-as években, Fáy István, korának neves zenésze és zenetörténésze megbízásából tájképekkel kifestették. Az õ megbízásából készítette el Marco Casagrande olasz szobrász, az egri és az esztergomi székesegyház szobordíszének faragója a díszterem Pánt és a nimfákat, az Aurorát és a Lucretia történetét ábrázoló három stukkódomborművét. Az épület neobarokk, szecessziós és (neo)copf stílusú kályhái 1900 körül készültek.

A kis mérete, provinciális tömeg- és homlokzatképzése ellenére színvonalas épület a falfestményekkel és domborművekkel gazdagított dísztermének köszönhetően emelkedik ki vidéki kastélyaink sorából. E díszítmények egyúttal kihangsúlyozzák helyi szellemi központként betöltött szerepét is. A kastély ugyanis „muzsikai Akadémiák”-nak adott otthont az 1830-as években.

 

A domboldalon álló barokk kastély a XVIII. század közepétől 1784-ig épült egy korábbi nemesi kúria helyén. Ekkor látták el az épületet tornáccal illetve a keleti homlokzat elé kiugró rizalittal. A főépületre merőlegesen épült két másik, egymással párhuzamos épület, közülük ma már csak a templom felé eső magtár áll. Az 1784-1800 között folyó bővítésekkel L-alakúra változott a kastély, a középrész déli, parkra néző oldalán egy alápincézett szárny, az udvari homlokzaton tornác épült. A kastély virágkorában, a klasszicizmus időszakában további átalakítások történtek. Dísztermét zenei előadások rendezése miatt 1800 körül nyugati irányú toldással bővítették, majd az 1830-as években, Fáy István megbízásából tájképekkel festették ki. 1844-1845 között Marco Casagrande olasz szobrász készítette a díszterem falán látható három stukkó domborművet, mely ma is ékessége a kastélynak. A díszterem újabb átalakításokon esett át, a fölötte levő födém elbontásával megnövelték belmagasságát, és a jelenlegi hosszú ablakokkal látták el. Casagrande által elkészült a főhomlokzaton látható grófi címer. A kastély északi szárnyának megépítésével kialakult a szimmetrikus, U alaprajzú elrendezés. Valószínűleg a két világháború között készült a déli homlokzat előtt húzódó mai terasz és lépcső.

Fáj, Fáy-kastély

3865 Fáj, Bolt u. 1.