Becov nad Teplou vára

Becov nad Teplou vára

Becov nad Teplou várát a 13. században az Oseki család emelte egy sziklaszirten az alatta vezető országút védelme és a vámok biztosítása érdekében.

A vár fénykora a 15. század végére tehető, amikor az arany-, ezüst- és ónbányászattal foglalkozó rabštejni Pluh család birtokolta. A Pluhok összekötötték a vár két legrégebbi részét, később pedig reneszánsz stílusban új, reprezentációs és lakópalotát építettek. Kašpar Pluh 1547-ben az I. Ferdinánd elleni rendi mozgalom élére állt, ám a felkelés kudarca után halálra ítélték. A Becovi uradalom a későbbiekben a császári kamara zálogbirtoka volt. Az ónból származó jólétnek a harmincéves háború vetett véget 1648-ban, amikor a várat elfoglalták és megrongálták a svéd csapatok. A vár legértékesebb fennmaradt része az 1400-ban emelt Szűz Mária látogatása-kápolna, tizenhét bibliai jelenetet ábrázoló eredeti freskóval.

Becov nad Teplou vár

A korabeli erődítmény alapjain (a várárok feletti nagy bástyákon) a 18. században barokk kastélyt alakítottak ki egy nyolcszögű toronnyal. A torony belsejében reprezentációs termeket, könyvtárat és kápolnát rendeztek be. A kastélyszobákból közvetlenül lehetett kijutni a kis medencék és szökőkutak díszítette teraszos kertekbe. A 19. században a várat és a kastélyt egybeépítették. Josef Zítko építész romantikus ihletésű átépítési tervéből azonban csak néhány rész valósult meg, elsősorban a belső terek átalakítása. Ezeket értékes gyűjteményekkel látták el – a Becovot 1813-ban megvásárló belga Beaufort-Spontin család tulajdonából származó képekkel és gobelinekkel.

Becov nad Teplou

A kastélyt az utóbbi években teljesen felújították. A termeiben jelenleg „Az ereklyetartók története és jelentősége” nevezetű tárlat tekinthető meg. A kiállítás legnagyobb ritkaságának Szent Mór páratlan, román stílusú ereklyetartója számít, amelyre 1985-ben bukkantak a várkápolnában. A 12. századi ereklyetartót Alfred de Beaufort vásárolta két és félezer frankért, megjavíttatta, majd pedig Becovba szállította. Amikor a második világháború végén a fasisztákkal aktívan együttműködő Beaufortok sietve elhagyták a kastélyt, az ereklyetartót a várkápolna padlója alá rejtették, mivel abban reménykedtek, hogy hamarosan visszatérnek. Az értékes műemlék több mint negyven évig hevert rejtekhelyén. A nyolcvanas években a csehszlovák nyomozók kaptak egy fülest, hogy egy külföldi kereskedő az akkor már feledésbe merült ereklyetartó kivitelének lebonyolítását ajánlja. A levéltárak gondos átkutatása és a kortársak kihallgatása után több hely is felmerült, ahol az ereklyetartót keresni lehetett. 1985. november 5-én végül valóban megtalálták a boros és konyakosüvegekkel körberakott ereklyetartót. Restaurálásában vagy hatvan cseh és külföldi szakember vett részt. 2002 májusa óta az ereklyetartó a Becovi kastély egy különleges páncéltermében van kiállítva.
Megj.: páratlan éjszakai körséták + Szent Mór ereklyetartóinak megtekintése.
Forrás: CzechTourism